Senaryo Tabanlı ve Drama yoluyla öğrenme

                        Senaryo Tabanlı ve Drama yoluyla öğrenme

           Senaryo temelli öğrenme; gerçekleştirilmesi amaçlanan hedef ve davranışların bir senaryo dahilinde oluşturulması suretiyle, öğrencilerin kendilerini oyuncu yerine koyarak karşılaştıkları sorunları çözebilecek hedef ve davranışları gösterebilmesi temeline dayanan bir öğrenme yaklaşımıdır. Senaryo temelli öğrenme vasıtasıyla öğrencilerin çözümleme, sentezleme, değerlendirme ve karar verme gibi çok sayıda üst düzey düşünme becerisi de gelişmektedir (Akins & Crichton 2003; Veznedaroğlu 2005). Öğrenme yollarından en eğlenceli ve en etkili olanıdır. Çünkü işbirlikçi öğrenme, yaşayarak öğrenme bir çok öğrenme tekniğini bünyesinde barındırır. Bunlardan ziyade sıkıcı, ezbere dayanan sınıf ortamını eğlenceli bir öğrenme ortamına dönüştürür. Öğretmenlerin ezbere dayalı yani hazır bilgiyi belleğe yerleştirerek öğrencilerin yaratıcılığını yok eden geleneksel Öğretim yöntemleri kullanmaları yerine, öğrencileri temele alan yani öğrenenin bilgiyi kalıp olarak aldığı değil, ancak düşünerek anlamlı bulduğu bilgiyi günlük yaşamına kolayca aktarabildiği ve hem öğretmenin hem de öğrencinin birlikte zevk alacağı etkinliklerin yer aldığı ders ortamları yaratmaları etkin öğrenmeye dayalı öğretim ile gerçekleşebilir (Şahinel, 2003: 5).

           Türkçe öğretimi ve sosyal bilimlerin yanı sıra Fen bilimlerinde ve matematikte de senaryo tabanlı öğrenme uygulaması yapılabilir. Örnek olarak Senaryo tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim 8. sınıf öğrencileri arasında bir etkinlik hazırlanmış sonuçta da kavram yanılgılarının yaşandığı bir konu üzerine yoğunlaşırmış ve sonuç olarak bu kavramların etkin biçimde öğrenildiği gözlenmiş. Senaryo tabanlı öğrenmede en etkili yol şu şekildedir. öğrenci temel alınarak senaryonun hazırlanmasında, işlenecek kavramların seçilmesinde öğrenci baş roldedir. her şey beraber hazırlanır öğretmen rehber öğretmen rolünde çocukları gözetler ve yol gösterir onların ekip ruhu kazanmalarına yardımcı olur. Yine en sonunda senaryodaki öğrenilmesi istenen kavramlar tüm sınıf tarafından tartışılır. Araştırmalar sonuncunda Öğretmen, sürecin bütününe yönelik olarak senaryoların öğrencilerin ilgisini çektiğini, onları derse karşı motive ettiğini, derse katılmayan öğrencilerin dahi soru sormaya ve cevap vermeye istekli hale geldiğini belirtmiştir. Toplum önünde arkadaşları arasında gösteri yapan öğrencilerin sosyal becerilerini ve öz güvenlerini arttırdığı tespit edilmiştir. Bunlar bağlamında öğrenciye sağladığı katkılar düşünüldüğünde. öğretmen adaylarının bu konuda eksik olduğuda düşünülürse Eğitim fakültelerinde özellikle Türkçe öğretmenliği bölümünde bu konuda en azından seçmeli dersler açılması salık veririm.

         Peki Senaryo Tabanlı bir etkinlik hazırlamak istersek nelere dikkat etmeliyiz. Öğrenme hedefleri belirleriz = Grupla çalışabilme, sorumluluk alabilme, karar verme, organizasyon yeteneği gibi burada şunu da söylemek gerekir ki çocuğun sosyalleşmesi, öz güven kazanması, öğreneceği kavramlardan daha önemlidir. yinede dengeli bir etkinlik olmasına özen göstermek gerek. Kazanılması istenen kavramlar belirlenir= Öğrencilerin öğrenmekte zorlandığı, kavram yanılgılarının olduğu konular seçilir. Senoryonun yazımı= Burada öğrencilerle birlikte yol alabileceğimiz gibi hazır senaryolar üzerinede çalışabiliriz. Çocukları özgüvenlerini, işbirlikçi yaklaşımla arkadaşlarıyla bir ekip olma duygusunu geliştiren hedefler üzerine yoğunlaşabiliriz. Motivasyonlarını artırıp hedeflenen kazanımlar üzerine yoğunlaşılmalı. Senaryo bitimi Geribildirimler alınır. = Kazanılması istenen hedefler üzerine öğrencilerle konuşulur.Senaryo incelenir ve okunur. neden böyle oldu, niçin böyle oldu gibi sorularla kavramların senaryo da nasıl işlendiği konuşulur, pekiştirilir. Arkadaşlar şunu da söylemek gerekiyor. Sınıfta sıkıcı müfredat kalıplarından, ezberden, teoriden çıkıp çocuklarla yaptığımız her etkinlik, materyal bu öğrenme kuramını kullanarak yaparız ve başarılı olmamız için çok iyi bir kurguyla , zaman ve fayda etkenlerini dengeleyerek ulaşırız. Ben öğretmen hayatımda eğer olursa, Bir web sitemde var www.Etkimogretmen.com adında ilerde geliştirmeye düşününüyorum. Materyal geliştimeyi de seviyorum. makalede yazıyorum. Şu yöntemi kullanmaya karar verdim. bloom taksonomisine benzer bir sıralama dayanıyor mesela. Şöyle bir süreç kurgulayabiliriz. Sözcük türlerini anlatacağız.

      sözcük türleri: İsim, zamir, sıfat, zarf, kavramlarından bahsederiz ve ne işe yaradıklarından anlatırız. === Örnek cümleler kullanırız. soru cevap yoluyla bu kavramları öğretiriz=== Geribildirim alırız yani sınavda sorarız==kullandığımız tek şey tahta ve soru cevap yöntemi. aslında bu bizi kurtarır. Kimse bizi daha fazlasını yapmadığımız için yargılamaz. Ama ben çalışmalarımda şu yöntemi kullanmaya çalışıyorum yine bir süreç tasarlıyorum bunu bir merdiven olarakta düşünebilirsiniz . Araştırdıkça, tercübe ettikçe, daha iyi öğrenme metotlarını buldukça bu süreç değişiyor daha mükemmel hale getirilmeye çalışılıyor. Sözcük türlerini anlatırken şu yol izlenebilir. Zenginleştirme metodu kullanılabilir yani konu derinlemesine açılabilir. Örnek olarak bir matematik probleminde ve ya konusunda çözüm direk verilmeden önce öğrencilerin onu kendilerince çözmeleri , sonucu irdelemeleri, formulün neden bu şekilde bulunduğunu düşünmeleri istedir. Yani konunun doğasına inilmeye çalışılır. Bizde bu metodu neden Türkçe öğretiminde uygulamayalım. Sözcük türlerini öğretirken direk kavramlara geçilmeden bir paragraf yazılır ve aslında isim, zamir, sıfat, zarf, olan sözcükleri aynı renkte işaretleriz ve bu sözcüklerin görevlerini, neden diğerlerinden farklı olduğunu, ne işe yaradıklarını. Çocuklara sezdirmeye çalışırız. Beraberce öğretmenin yönlendirici rehberliğiyle konu incelenir== Daha sonra bu sözcüklerin adlarının ne olduğu açıklanır görevleri belirtilir== Daha sonra yaratıcı etkinliklerle, örneklerle konu daha iyi kavratılmaya çalışılır. == Sınav zamanında bu konuda kavram yanılgılarının olup olmadığı kontrol edilip drama etkinlikleri hazırlanabilir== Geri bildirim sınav yapılır

       Arkadaşlar senaryo tabanlı öğrenme aynı zamanda drama etkinliğidir. İçine ders kavramlarının öğretiminin de girmesiyle Eğitim fakültelerinde bir yeri oldu. yinede drama başka bir şeydir. Etkinliği dünya tarafından onaylanmıştır. İnsanın içindeki özgüveni çıkarmak, toplum önünde rahatlamasını sağlamak,Ekip halinde çalışıp, Ekip ruhu duygusunu kazanacağı harika bir etkinliktir. Bu konuda eğitimde gerekli olabilir. öğrenceleri sıkıcı derslerden kurtarıp eğlenceli bir dünyaya götürmekte drama gibisi yoktu.

          DRAMA NEDİR Öğrenme, eğitim etkinlikleri içindeki en önemli kavramdır. Bütün eğitimciler en etkili ve kalıcı öğrenme sürecinin ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ olduğu konusunda tartışmasız birleşmektedirler. Drama, ‘yaparak- yaşayarak öğrenme’ bakımından en etkili yöntemlerden biridir. Genel olarak konuyla ilgili olan eğitimci/sanatçı/uygulayıcıların birleştiği ve en basit anlatımla drama; bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek, devinimle anlatımdır. İçsel bir durumun, bir tasarımın, bir düşüncenin eyleme dönüşmesidir. Dramayla birey düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Bu süreçte de yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur. Böylece birey duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme, konuşarak iletişim kurabilme gibi yeteneklerini geliştirir. Arkadaşlar aslında tüm bunlar öğrenme modelleri iyi bir öğretmen olmanın ip uclarını veriyor. İyi bir öğretmen aslında bu öğretme modellerini iyi kullanmaktan geçiyor. Şimdi iki öğretmen düşünelim teki sadece müfredattan ilerliyor ve kitapların dışına çıkmıyor kendisine zor gelen her etkinliği de öteliyor. ve kuru bir şekilde eğitim veriyor tek kullandığı yöntem tahta ve tek düze eğitim. Şahsen benim şansıma bu tür hocalar çıktı. Öğretimini materyalle süsleyen, Sınıfın motivasyonunu takıp edip bu tür drama uygulamalarıyla öğrencinin potansiyelini en üst seviye çıkarmak için çabalayan, etkinlikler hazırlayıp dersleri eğlenceli ve etkin hale getiren her zaman öğrenciler için daha fazlasın düşleyen iyi öğretmendir.. Biliyorum bu yolda kimse fazladan çaba harcadınız diye ne size fazla maaş verecek ya da övgüye boğacak ama siz yine bu tür öğretmenler olmaya çalışın..

https://youtu.be/_JydrtUgZEs

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrPaylaş

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


+ 7 = onüç

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>